costurile de întreținere în germania

Costurile de întreținere în Germania

Ce sunt costurile de întreținere în Germania?(Betriebskosten) ? Costurile de întreținere reprezintă totalitatea costurilor care rezultă din folosirea locuinței.

Exista 17 tipuri de costuri de întreținere în Germania: Încălzire, apă caldă, apă rece, canalizare, lift, curățarea străzii, ridicarea gunoiului, curățenia clădirii, costuri pentru dezinsecție, îngrijirea grădinii, iluminat, coșarul, asigurările clădirii, îngrijitorul clădirii, antena comună, instalația pentru spălătoria de haine și Diverse.

Cum se vor factura costurile de întreținere în Germania?

Proprietarul trebuie să prezinte recalcularea costurilor de întreținere cel târziu după 12 luni de la sfârșitul perioadei de facturare. De exemplu, recalcularea pentru anul 2021 poate fi primită până la data de 31 Decembrie 2022. Dacă proprietarul nu își îndeplinește această obligație, el nu mai are dreptul de a cere o eventuală diferență. Dacă, de exemplu la data publicării (25.05.2022) primim factura pentru anul 2020 prin care ne este pretinsă o diferență, atunci aceasta nu mai este valabilă. Dacă, în schimb am plătit mai mult și avem de primit o diferență, avem dreptul la aceasta timp de 3 ani de la sfârșitul perioadei de facturare. Balanța este clar înclinată înspre chiriaș.

Vezi și: Pot renunța la un contract de închiriere după ce l-am semnat?

Ce trebuie să conțină o recalculare pentru costurile de întreținere în Germania?

Pentru a fi valabilă, o recalculare trebuie să conțină următoarele date.

Perioada de facturare (ger. Abrechnungszeitraum). În mod normal aceasta este perioada unui an calendaristic, cu excepția anului în care ne schimbăm locuința. Pentru anul mutării durata de facturare va fi de la data mutării și până la sfârșitul anului.

Modul de împărțire (ger. Umlageschlüssel). Există trei variante prin care costurile de întreținere în Germania pot fi împărțite: După suprafață, după consum sau după numărul de persoane din locuință. Modul de împărțire este trecut în contractul de închiriere. Dacă nu există o astfel de specificație în contractul de închiriere, atunci se va lua în considerare suprafața (cu excepția costurilor de încălzire despre care am scris mai jos).

Costurile totale (ger. Gesamtkosten). Dacă locuința face parte dintr-o clădire cu mai multe locuințe, atunci trebuie indicate și costurile totale.

Calculul pentru locuința noastră (ger. Berechnung des Mieteranteils). Aceasta este suma pe care o plătim noi.

Plățile deja făcute (ger. Vorauszahlungen). Acesta este calculul sumei deja plătite prin cotizațiile lunare. Acestea vor fi scăzute din suma totală de plată.

Suma de plătit (ger. Nachzahlung) sau suma de primit (ger. Rückzahlung). Aceasta este diferența dintre sumele pe care le-am plătit lunar și costul total. Dacă suma plătită este mai mică decât costul total, atunci va trebui să plătim diferența. Dacă, în schimb, am plătit prea mult, atunci ni se va returna diferența.

Costurile de întreținere în Germania. Care sunt cele 17?

Grundsteuer – Impozitul pe proprietate

Conform Betriebskostenverordnung – Ordonanța pentru reglementarea costurilor de funcționare, impozitul pe proprietate poate fi inclus în costurile de funcționare deoarece acesta aparține costurilor comune ale clădirii. Este recomandată împărțirea acestuia după suprafața locuibilă, dar este permisă și împărțirea după metode alternative stabilite în contract. Dacă proprietarul locuiește în clădire, acesta trebuie, de asemenea, să își plătească cota parte la impozit.

Costul cu apele reziduale – Abwassergebühr

Costul acesta aparține cheltuielilor comune și poate fi inclus în cheltuielile de întreținere. Acesta poate fi calculat după suprafața locuită sau după numărul de persoane care locuiesc în locuință.

În unele zone din Germania aceste costuri sunt împărțite în costurile cu apa murdară (Schmutzwasser) și costurile cu precipitații. Costurile cu apa murdară pot fi calculate în funcție de consumul de apă, iar costurile cu precipitațiile vor fi calculate după suprafața locuibilă.

Costurile „calde” de funcționare – Warme Betriebskosten

În această categorie intră costurile cu încălzirea și costurile cu apa caldă. Calculul acestor costuri este puțin mai ciudat. Consumul fiecărei locuințe se ia în considerare în proporție de 50 până la 70 de procente. Restul de 30 până la 50 de procente se calculează după suprafața locuită.

După ce aceste două valori sunt calculate, atunci reiese suma totală de plătit. Motivul pentru această metodă de calcul este unul destul de simplu: La calcularea costurilor calde trebuie luate în considerare și costurile cu întreținerea instalațiilor, cumpărarea și livrarea combustibilului, costurile cu coșarul sau pierderile comune.

Vezi și: Recalcularea costurilor de încălzire ne va afecta pe toți

Costul cu liftul – Aufzug

Costurile care revin din funcționarea unui lift de persoane sau marfă pot fi pretinse de la chiriași. Chiar și de la cei care nu îl folosesc (deoarece locuiesc de exemplu la parter). Decisiv este faptul că liftul există.

Curățarea străzii și ridicarea gunoiului – Straßenreinigung und Müllabfuhr

Costurile cu curățarea străzii și cele cu ridicarea gunoiului pot fi pretinse de la chiriași. Totuși, costurile cumpărării tomberoanelor de gunoi nu pot fi pretinse de la chiriași.

Costuri cu curățenia clădirii și dezinsecție – Gebäudereinigung und Ungezieferbeseitigung

Costurile pentru curățenie și dezinsecție a spațiului comun pot fi pretinse de la chiriași.

Costurile cu îngrijirea grădinii – Gartenpflege

Și costurile cu îngrijirea grădinii pot fi pretinse de la chiriași.

Costurile iluminatului spațiului comun – Beleuchtungskosten

În această categorie sunt incluse iluminatul stradal, iluminatul casei scării și a suprafețelor comune, dar nu și înlocuirea unui bec defect deoarece acesta aparține costurilor de reparație care nu pot fi pretinse de la chiriași.

Costurile cu asigurări – Versicherungen

Asigurările care pot fi pretinse de la chiriaș sunt următoarele:

 • Asigurările obligatorii pentru proprietari – Haus- und Grundbesitzer Haftpflicht
 • Asigurarea pentru rezervorul de ulei – Öltank
 • Asigurarea pentru lift – Aufzug
 • Asigurarea clădirii – Gebäudeversicherung
 • Asigurarea pentru sticlă – Glasversicherung

Dacă proprietarul are o instalație foto-voltaică pentru producerea curentului electric, care este asigurată prin asigurarea clădirii, atunci și acest cost poate fi pretins de la chiriaș.

Costurile cu îngrijitorul clădirii – Hausmeister

Costurile cu îngrijitorul clădirii pot fi de asemenea pretinse de la chiriaș. Foarte interesant aici este că și dacă îngrijitorul clădirii nu este plătit cu bani, ci de exemplu primește o locuință gratuită în clădire, costurile cu chiria pe care ar fi trebuit să le plătească acesta, sunt luate în considerare la costurile de funcționare comune.

Totuși, nu toate activitățile îngrijitorului pot fi plătite de chiriaș. Dacă luăm exemplul cu becul defect, costul cu înlocuirea acestuia nu poate fi pretins de la chiriași, pentru că ține de costurile cu reparația clădirii, nu de costurile cu întreținerea acesteia.

Costurile cu o antenă comună – Kabelanschluss

Costurile cu o antenă comună pot fi încă preluate de chiriași. Începând cu 1 Iulie 2024, odată cu intrarea în vigoare a unei noi ordonanțe cu privire la telecomunicații, aceste costuri nu vor mai fi preluate de chiriași. De la această dată nu vor mai fi posibile abonamente comune pentru toată clădirea. Motivul pentru aceasta este tendința în scădere de abonamente la servicii de cablu, în special a tinerilor.

Costurile cu spălătoria de haine – Waschraum

Costurile de funcționare ale unei eventuale spălătorii de haine comune în clădire pot fi preluate de chiriași.

Costurile cu coșarul – Schornsteinfeger

Aceste costuri aparțin întreținerii clădirii și pot fi pretinse de la chiriași.

Alte costuri

Prin reglementarea specifică în contract, se pot pretinde și alte costuri de la chiriași cum ar fi costurile de întreținere pentru detectoarele de fum din locuințe sau analiza regulată a apei potabile. Totuși aceste costuri trebuie bine definite în contractul de închiriere. În aceste costuri intră și consumul de curent comun. Pe germană acesta este general definit ca Allgemeinstrom.

Vezi și: Asigurarea de răspundere privată – Haftpflichtversicherung

Ce nu reprezintă costurile de întreținere în Germania?

Indiferent de ce s-a negociat in contract, următoarele tipuri de costuri nu vor fi niciodată calculate în costurile de întreținere:

 • Costurile pentru administrare
 • Costuri pentru reparații si întreținere
 • Rezervele pentru întreținere
 • Eventualele costuri pentru asociații de proprietari
 • Comisioanele băncii
 • Costuri pentru poștă
 • Asigurarea pentru protecția juridică și pentru neplata chiriei

Chiriașii nu vor plăti aceste costuri deoarece nu sunt costuri de funcționare.

Link-uri utile pentru costurile de întreținere în Germania.

Betriebskostenverordnung: Ordonanța care reglementează cele discutate aici.

Deutscher Mieterbund. Asociația chiriașilor din Germania.