Fluturașul de salariu și prescurtările din fluturașul de salariu

În fiecare lună se primește fluturașul de salariu. Acesta este foarte important pentru angajat, pentru angajator dar și pentru Finanzamt (ANAF-ul german). În fluturașul de salariu sunt trecute date concrete despre luna de lucru și impozitele și taxele plătite. Conținutul unui fluturaș de salariu este bine definit în lege.

Ce trebuie să conțină fluturașul de salariu?

Date personale:

 • Numele și adresa angajatorului
 • Numele, adresa și data nașterii angajatului
 • Codul numeric personal al angajatului (ger. Sozialversicherungsnummer).
 • Data începerii activității
 • Perioada de calcul a salariului

Date despre impozit

 • Clasa de impozitare (Steuerklasse)
 • Numărul de scutiri de impozit pentru copii
 • Caracteristicile impozitului pentru biserică
 • Numărul unic de identificare pentru impozit (ger. Steuer-Identifikationsnummer)
 • Salariul brut – Salariul supus impozitării și asigurărilor sociale

Impozitele și contribuțiile sociale

 • Deducerile legale din salariul brut (Impozit pe salariu, Impozit pentru biserică, taxă de solidaritate)
 • Dările sociale plătite de angajat ( Asigurarea medicală, Asigurarea de îngrijire, Pensia).

Salariul net

Aceasta este suma care va fi plătită pe cont!

Dările sociale și impozitul pe salariu

Asigurarea medicală – Krankenversicherung

Cotizația pentru asigurarea medicală este plătită și de angajator și de angajat în proporție de 50-50. Procentul care trebuie plătit către casa de asigurări de sănătate este de 14,6%. În plus, casele de asigurări de sănătate au un procent individual care trebuie plătit în plus (Zusatzbeitrag) . În general, acesta este de aproximativ 1%. Dacă luăm ca exemplu procentul individual de 1% atunci asigurarea medicală va fi plătită astfel:

7,8% de angajat + 7,8% de angajator = 15,6% cotizație totală

Pensie -Rentenversicherung

Pentru pensie se folosește același principiu ca și la asigurarea medicală, anume 50-50. Procentul care trebuie plătit aici este de 18,6%, 9,3% sunt plătiți de angajat și 9,3% sunt plătiți de angajator.

Asigurarea de îngrijire – Pflegeversicherung

Folosește același principiu ca și asigurarea medicală. Cota asigurării de îngrijire este de 3,05%, 1,525% sunt plătite de angajat, iar 1,525 procente sunt plătite de angajator. Aici există o regulă specială pentru cei cu vârsta de peste 23 de ani care nu au copii, aceștia vor plăti cu 0.25% în plus față de procentele expuse mai sus.

Asigurarea pentru șomaj – Arbeitslosenversicherung

Principiul de 50-50 se aplică și aici. Procentul plătit pentru această asigurare este de 2,4%. 1,2% sunt plătiți de angajat, iar 1,2% sunt plătiți de angajator.

Impozitul pe salariu – Lohnsteuer

Din păcate, pentru impozitul pe salariu nu se pot da date concrete. Germania are un sistem de impozit progresiv, unde cei care câștigă mai mult trebuie să plătească mai mult impozit. Pentru a calcula impozitul pe salariu trebuie să folosim un calculator ca de exemplu: https://www.brutto-netto-rechner.info/ și să introducem date concrete.

Explicația prescurtărilor din fluturașul de salariu

A – Abfindung – Despăgubire

Uneori este plătită o despăgubire la rezilierea contractului de muncă. Un drept general la această despăgubire nu există, dar valoarea acestei despăgubiri este clarificată: o jumătate din salariu pentru fiecare an lucrat la companie (§ 1a Abs. 2 KSchG).

AV – Arbeitslosenversicherung – Asigurarea de șomaj

Cu această prescurtare este marcată asigurarea de șomaj.

B – Arbeitnehmeranteil Seekasse – Cotizația angajatului pentru pensie în domeniul maritim

Aceasta se aplică muncitorilor din domeniul maritim.

BGRS – Beitragsgruppenschlüssel – Codul pentru grupele dărilor sociale

Un cod de 4 cifre care explică modul în care sunt plătite dările sociale.

E – Einmalbezug – Plată unică

Prin această prescurtare sunt marcate plățile neregulate, ca de exemplu: Banii de concediu, banii de Crăciun, etc.

F – Frei – Neimpozitat

Prin această literă sunt marcate valorile care sunt scutite de impozit pe venit.

GB – Gesamtbrutto – Salariul brut total

Aceasta este suma totală câștigată înaintea impozitării și plătirii dărilor sociale.

H – Hinzurechungsbetrag – Sumă suplimentară

Prin această prescurtare este marcată o sumă suplimentară pentru cei care au mai multe joburi, pentru a echivala o eventuală dublă impozitare sau o impozitare nefavorabilă

J – Bestandteil des Gesamtbruttos – Parte a salariului brut

Prin această prescurtare vor fi marcate sumele care formează salariul brut.

Ki.Frbtr. – Kinderfreibetrag – Scutire de impozit pentru copil

Prin aceasta se mărește nivelul salariului neimpozitat.

KiSt – Kirchensteuer – Impozitul pentru biserică

Membrii bisericii vor plăti cotizația pentru biserică.

KK – Krankenkasse – Casa de asigurări de sănătate

Aici va fi trecută casa de asigurări de sănătate a angajatului.

L – Laufender Bezug – Plată continuă

Aici vor fi trecute valorile plăților constante, lunare, dar și anumite comisioane/bonusuri primite regulat.

LST – Lohnsteuer – Impozitul pe salariu

Aici va fi trecută valoarea impozitului pe salariu plătită.

M – Mehrjährige Versteuerung – Impozitare multianuală

Aici este trecută impozitarea multianuală dacă se aplică.

N – Nachberechnung – Recalculare

Aici vor fi corectate eventuale greșeli din fluturașii de salariu din lunile trecute.

MFB – Mehrfachbeschäftigung – Angajare multiplă

Prin aceasta este arătat că angajatul are mai multe locuri de muncă.

PGRS – Personengruppenschlüssel – Codul pentru grupa angajatului

Prin acest cod este arătată relația specifică a angajatului ( Ausbildung, practică, angajat permanent, angajat temporar, etc.)

PV – Pflegeversicherung – Asigurarea pentru îngrijire

Aici este descrisă valoarea plătită pentru asigurarea de îngrijire

RV – Rentenversicherung – Cotizația la pensie

Aici este trecută contribuția pentru pensie.

S – Sonstiger Bezug – Plată specială

Această prescurtare este folosită pentru plăți speciale, care nu sunt permanente.

ST – Steuer-Brutto – Salariul brut total

Steuer-ID – Numărul de identificare fiscală

Aici putem găsi numărul nostru de identificare fiscală

StKl – Steuerklasse – Clasa de impozitare

Aici este trecută clasa de impozitare.

SV – Sozialversicherung – Asigurare socială

Aici sunt trecute asigurările sociale (asigurarea medicală, pensia, asigurarea de îngrijire și de șomaj)

V – Vorjahr – Anul trecut

Indicații despre anul trecut de angajare

Z – Marcaj pentru asigurarea de îngrijire

Prin acest marcaj se marchează plata suplimentară a asigurării de îngrijire pentru persoanele care nu au copii.