Propoziții secundare cu „als” sau „wenn”

Propozițiile temporale construite folosind „wenn” sau „als” arată simultaneitatea a două acțiuni. Întrebarea specifică este „Wann? – Când?”. Conjuncția „wenn” este folosită pentru a arăta acțiuni din prezent sau viitor, precum și un act repetat în trecut. Conjuncția „als” arată o acțiune petrecută o singură dată în trecut.

Ich komme nach Hause, wenn die Dämmerung beginnt.

Vin acasă, când amurgul începe.

Das Kind ist glücklich, wenn die Oma zu Besuch kommt.

Copilul este fericit, când bunica vine în vizită.

Er ist ausgewandert, als er 28 Jahre alt war.

El a emigrat, atunci când avea 28 de ani.

Folosind aceste conjuncții putem pune propoziția secundară pe prima poziție astfel:

Wenn die Dämmerung beginnt, komme ich nach Hause.

Când începe amurgul, vin acasă.

Wenn die Oma zu Besuch kommt, ist das Kind glücklich.

Când vine bunica în vizită, copilul este fericit.

Als er 28 Jahre alt war, ist er ausgewandert.

Pe când avea 28 de ani, el a emigrat.