Pasivul ( Pasivul stării ) in limba germană

Pentru a putea vorbi de pasiv, trebuie întâi diferențiat între o propoziție activă și una pasivă.

Într-o propoziție activă persoana care face ceva este importantă. Răspunsul la întrebarea „Wer? Cine?” ne arată care e subiectul, cel ce face ceva, și care este în relație directă cu verbul.


Der Bäcker backt den Kuchen.

Brutarul coace prăjituri.

Wer backt den Kuchen? Der Bäcker.

Cine coace prăjiturile? Brutarul.

Într-o propoziție pasivă, subiectul, nu este important. Întâmplarea în sine, acțiunea este importantă și stă la baza propoziției.

Ein kuchen wird gebacken.

O prăjitură este coaptă.

Cine coace prăjitura ( persoana) este pentru acțiune neimportant, și în mod normal nu este cunscută. Totuși dacă persoana care face acțiunea este cunoscută se va folosi astfel:

  • cu o persoană sau cauză directă se va folosi „von” si dativ.

    • Ex: Den Kuchen wird vom Bäcker gebacken. – Prăjitura este coaptă de brutar.

  • Cu o persoană sau cauză indirectă se va folosi „durch” și acuzativ

    • Der Brief wird durch den Boten überbracht. Plicul va fi înmânat de poștaș.

Formele pasivului.

După cum am scris mai sus pentru pasiv persoanele nu sunt importante sau sunt necunoscute. Pasivul descrie fie o acțiune sau un proces, fie o stare sau un rezultat. Astfel pasivum poate avea două forme.

Pasivul acțiunii.

O acțiune se va construi folosind verbul „werden”+ participiul 2. În general când se vorbește de pasiv se vorbește de această forma. Totuși pentru a evita confuziile vom numi acest pasiv pasivul – werden. Ex:

Das Fenster wird vom Lehrer geöffnet.

Fereastra va fi deschisă de profesor.

Die Hausaufgaben werden vom Schüler gemacht.

Temele vor fi făcute de elevi.

Das Schwimmbad wird geschlossen.

Piscina se va închide.

Pasivul acțiunii pune acțiunea în primul rând.

Pasivul stării.

O stare sau un rezultat se vor construi folosind verbul „sein”. Această formă este denumită și pasivul – sein. Ex:

Das Fenster ist geöffnet.

Fereastra este deschisă.

Die Hausaufgaben sind gemacht.

Temele sunt făcute.

Das Schwimmbad ist Geschlossen.

Piscina este închisă.