Imperativul

Imperativul

Imperativul este folosit numai când ne adresăm unei persoane sau grup de persoane in mod direct. Deci, imperativul se folosește doar la persoana a doua singular „du” sau plural „ihr” sau folosind pronumele de politețe „Sie”.

Pentru persoanele pe care le putem tutui (in germană: duzt) se folosește imperativul informal. Asta înseamnă doar că în adresare nu se va mai folosi pronumele. În cazul lui „du” nu mai este necesară folosirea terminației pentru conjugare „-st”. E mai ușor de înțeles prin exemplul:

Mach(st du) die Tür zu!

Inchide ușa!

Macht (ihr) die Tür zu!

Închideți ușa!

Pentru persoane cărora ne adresăm cu dumneavoastră (în germana: siezt) vom folosi imperativul formal. În cazul acesta pronumele personal de politețe „Sie” va rămâne în propoziție.

Exemplu!

Warten Sie kurz! Așteptați puțin!

La adresarea imperativă prefixele de la verbele separabile și pronumele reflexive (mich, dich, sich) sunt așezate după imperativ.

O propoziție imperativă poate fi incheiată fie cu punct, fie cu semnul exclamării. Semnul exclamării denotă o cerere, un apel, adică întăresc un ordin. Folosind un punct nu se va accentua un ordin. Folosind cuvinte ca „bitte – te rog” sau „bitte mal – te rog” putem face imperativul să sune mai prietenos și mai politicos.

Cel mai important lucru în folosirea imperativului este accentuarea corectă. Folosirea accentului și a rapidității în vorbire pot face o propoziție imperativă să sune prietenos sau ca un ordin! Modul de vorbire Tare si Repede este nepoliticos si sună a ordin.

Folosirea imperativului.

Imperativul se folosește pentru:

Instrucțiuni de ultilizare si folosire:

Geben Sie zuerst Öl in die Pfanne.

Puneți întâi ulei în tigaie.

Schneiden Sie drei Zwiebeln klein.

Tăiați mărunt 3 cepe.

Servieren Sie dazu einen Rotwein.

Serviți în plus un vin roșu.

Un apel.

Stoppt den Krieg!

Opriți războiul!

Verbietet die Todesstrafe!

Interziceți pedeapsa cu moartea!

Rettet die Wale!

Salvați balenele!

Instrucțiuni

Seid ruhig! Mama schläft!

Stați în liniște! Mama doarme!

Folgen Sie den Anweisungen des Personals!

Urmariți intrucțiunile personalului!

Treten Sie ein!

Poftiți înăuntru!

Rugăminți

Gib mir bitte sofort meinen Ball zurück!

Dă-mi imediat mingea înapoi!

Geben Sie mir bitte 2 kg Bananen!

Dați-mi, vă rog două kg de banane!

Schließen Sie alle Türen ab, wenn Sie gehen.

Închide-ți toate ușile când plecați!

Sfaturi

Rauch nicht so viel!

Nu fuma atât de mult!

Iss nicht jedes Mal so viel und denk an deine Figur!

Nu mânca de fiecare dată atât de mult și gândește-te la fizicul tău!

Fahr vorsichtig! Es friert heute nacht und die Straßen sind nass!

Condu cu grijă! Îngheață la noapte si străzile sunt ude!

Restricții

Rauchen Sie hier nicht!

Nu fumați aici!

Betreten verboten!

Pătrunderea interzisă!

Schalten Sie im Unterricht Ihr Handy aus!

Opriți-vă telefoanele la curs!

Atenționări

Stopp! Bleib Stehen! Da kommt ein Auto!

Stop! Rămâi pe loc! Vine o mașină!

Lass das!

Lasă asta!

Geht ins Bett, Kinder. Sonst wird Papa böse, es ist schon fast 22.00 Uhr.

Mergeți în pat, copii. Altfel se va supăra tata, este deja aproape ora 22.00.

În exemplele de mai sus putem observa mai concret cum este folosit imperativul nonformal („du” sau „ihr”) și imperativul formal „Sie”.

Imperativul verbelor regulate

Aici vom exemplifica câteva verbe regulate, separabile sau nu, sau reflexive. Astfel vom vedea exact cum se formează la fiecare persoană. Primul exemplu al fiecărui verb va fi persoana a doua singular, al doilea persoana a doua plural, iar ultimul va fi pronumele de politețe.

ausruhen – a se liniști, a se relaxa

Ruh dich aus.

Relaxează-te.

Ruht euch aus.

Relaxați-vă.

Ruhen Sie sich aus.

Relaxați-vă (dumneavoastră).

gehen – a merge

Geh nach Haus!

Mergi acasă!

Geht nach Haus!

Mergeți acasă!

Gehen Sie raus!

Ieșiți afară ( dumneavoastră)

hereinkommen – a intra

Komm herein!

Intră!

Kommt herein!

Intrați!

Kommen Sie herein!

Intrați (dumneavoastră)

lernen – a învăța

Lern Deutsch!

Învață germană!

Lernt Deutsch!

Invățați germană!

Lernen Sie Deutsch!

Învățați germană ( dumneavoastră)

sich setzen – a se așeza

Setz dich!

Așează-te!

Setzt euch!

Așezați-vă!

Setzen Sie sich!

Așezați-vă (dumneavoastră)

Imperativul cu schimbare de vocală

Imperativul schimbă vocala din „e” în „i” in „ie” la persoana a doua singular la verbele următoare. Am pus si exemplele de la persoana a doua singular și politețe pentru a putea compara și a vedea exact cum doar la persoana a doua singular se schimbă.

essen – a mânca

Iss langsamer!

Manâncă mai încet!

Esst den Fisch!

Mâncați peștele!

Essen Sie die Suppe.

Mâncați supa ( dumneavoastră)

geben – a da

Gib mir einen Rat.

Dă-mi un sfat.

Gebt das Geld zurück.

Dați banii înapoi.

Geben Sie ihm Recht.

Dați-i lui dreptate (dumneavoastră)

lesen – a citi

Lies es mir vor.

Citește-mi cu voce tare.

Lest nicht ab.

Nu citiți cu voce tare.

Lesen Sie den Text.

Citiți textul ( dumneavoastră)

sehen – a vedea

Sieh mal her!

Uite aici!

Seht mal nach rechts.

Uită-te în dreapta.

Sehen Sie bitte unten.

Uitați-vă, vă rog mai jos.

Totodată vocala „a” nu se va schimba în „ä”.

Fahr vorsichtig!

Condu cu grijă!

Schlaf gut!

Dormi bine!

Lauf schneller!

Mergi mai repede!

Verbelor a căror rădăcină se termină in „T”, „D”, „M” sau „N”, li se va introduce un „e” la imperativ.

arbeiten – a lucra

Arbeite weiter.

Lucrează în continuare.

Arbeitet schneller.

Lucrați mai repede.

Arbeiten Sie nicht so viel!

Nu mai lucrați așa de mult (dumneavoastră)

atmen – a respira

Atme ruhiger!

Respiră mai încet!

Atmet tief ein!

Inspiră adânc!

Atmen Sie langsam wieder aus.

Expirați din nou încet (dumneavoastră).

finden – a găsi

Finde den Schlüssel wieder!

Găsește din nou cheia!

Findet Dory!

Găsiți-o pe Dory!

Hier finden Sie alle Informationen.

Aici găsiți (dumneavoastră) toate informațiile.

Excepții:

Următoarele verbe nu pot fi încadrate în nici o grupă (culmea, nu?)

Sein – a fi

Sei lieb! – Fii drăguț!

Seid auf der Hut! – Fiți pe fază! (mot-a-mot Fiți pe pălărie!)

Seien Sie vorsichtig! Fiți atent! ( dumneavoastră)

haben – a avea

Hab keine Angst! – N-ai frică!

Habt Mitleid! – Aveți milă!

Haben Sie Erbarmen! – Aveți milă! ( dumneavoastră)

werden – a deveni

Werde Mitglied! – Devino membru!

Werdet glücklich! – Să fiți fericiți! (mot-a-mot Să deveniți fericiți!)

Werden Sie reich! – Deveniți bogat (dumneavoastră).