Gradele de comparatie ale adjectivului

Adjectivele pot fi comparate. Gradul de bază al adjectivului se numește pozitiv, următorul grad mai înalt se numește comparativ, iar cel mai înalt grad de comparație al adjectivului se numește superlativ.

Comparativul „compară” două lucruri sau persoane și arată diferența dintre ele.

Ute ist groß, aber Maria ist noch größer.

Ute este mare, dar Maria este și mai mare.

Superlativul compară cel puțin trei lucruri sau persoane, sau o mulțime de lucruri sau persoane și indică cel mai ridicat nivel dintre ele.

Ute ist klein. Petra ist kleiner und Maria ist die kleinste.

Ute este mică. Petra este mai mică și Maria este cea mai mică.

Dacă formele de comparație ale adjectivului stau în fața adjectivului, atunci vorbim de folosirea atributivă a adjectivului.

Der Arbeiter will sich ein teures Auto kaufen.

Angajatul dorește să își cumpere o mașină scumpă.

Sein vorgesetzter hat sich ein teureres Auto gekauft.

Superiorul lui și-a cumpărat o mașină mai scumpă.

Der Direktor kann sich das teuerste Auto leisten.

Directorul își poate permite cea mai scumpă mașină.

Dacă formele de comparație ale adjectivului fac referire la un verb în propoziție, atunci vorbim de folosirea adverbială a adjectivului.

Eurpäerinnen sind sehr hübsch.

Europencele sunt foarte frumoase.

Afrikanerinnen sind noch hübscher.

Africanele sunt și mai frumoase.

Südamerikanerinnen sind am hübschesten.

Sud-americanele sunt cele mai frumoase.

Formarea gradului de comparație

Probabil cel mai simplu de construit în limba germană este gradul de comparație. Pentru comparativ se adaugă terminația „-er” la adjectiv, iar pentru superlativ se adaugă fie prepoziția „am” și terminația „-sten”, fie articolul hotărât „der, die sau das” și terminația „-ste”.

Pozitiv

Comparativ

Superlativ

am … -sten

Superlativ

der, die, das … –ste

faul

leneș

fauler

mai leneș

am faulsten

cel mai leneș

der, die, das faulste

cel mai leneș

langsam

încet

langsamer

mai încet

am langsamsten

cel mai încet

der, die, das langsamste

cel mai încet

schnell

rapid

schneller

mai rapid

am schnellsten

cel mai rapid

der, die, das schnellste

cel mai rapid

Pentru a forma superlativul folosind articolul hotărât, vom folosi același articol prezent în substantiv.

Susanne ist sehr neugierig.

Susanne este foarte curioasă.

Ihre Freundin Bettina ist noch neugieriger.

Prietena ei Bettina este și mai curioasă.

Aber meine Schwiegermutter ist am neugierigste.

Dar soacra mea este cea mai curioasă.

Meine Schwiegermutter ist die neugierigste.

Soacra mea este cea mai curioasă.

Mein kleiner Bruder ist der neugierigste.

Fratele meu mai mic este cel mai curios.

Das kleine Mädchen ist das neugierigste.

Fetița este cea mai curioasă.

În cazul adjectivelor care au terminațiile „-d”, „-ß”, „-sch”, „-t”, „-tz”, „-x” sau „-z” se va adăuga un „e” de legătură la superlativ.

Pozitiv

Comparativ

Superlativ

Superlativ

breit

lat

breiter

mai lat

am breitesten

cel mai lat

der, die, das breiteste

cel mai lat

weit

departe

weiter

mai departe

am weitesten

cel mai departe

der, die, das weiteste

cel mai departe

Alte adjective care se compară identic la superlativ sunt:

blind – orb blöd – prost

dicht – des, etanș echt – adevărat

fest – ferm feucht – umed

fett – gras fies – urât

glatt – neted heiß – fierbinte

laut – tare, gălăgios leicht – ușor

leise – încet mies – prost

mild – blând müde – obosit

nett – frumos, drăguț rasch – rapid

sanft – blând satt – sătul

schlecht – rău spät – târziu

spitz – ascuțit stolz – mândru

weise – înțelept wild – sălbatic

zart – sensibil

Unele adjective formează formele de comparație folosind Umlaut-ul.

Acestea sunt:

Pozitiv

Comparativ

Superlativ

alt – bătrân

älter

am ältesten

arm – sărac

ärmer

am ärmsten

groß – mare

größer

am größten

jung – tânăr

jünger

am jüngsten

kalt – rece

kälter

am kältesten

klug – înțelept

klüger

am klügsten

kurz – scurt

kürzer

am kürzesten

lang – lung

länger

am längsten

dumm – prost

dümmer

am dümmsten

gesund – sănătos

gesünder

am gesündsten

grob – aspru, dur

gröber

am gröbsten

hart – tare

härter

am härtesten

krank – bolnav

kränker

am kränksten

scharf – ascuțit, iute

schärfer

am schärfsten

stark – puternic

stärker

am stärksten

schwach – slab

schwächer

am schwächsten

warm – cald

wärmer

am wärmsten