Numeralul ordinal, fracționar și de repetiție în limba Germană

numereeee

Numeralul ordinal 

Numeralele ordinale de la 1 la 20 se formează adăugând numărului sufixul -te.

erste – primul

zweite – al doilea

dritte – al treilea

vierte – al patrulea

elfte – al unsprezecelea

neunzehnte – al nouăsprezecelea

Numeralele ordinale de la 20 în sus se formează adăugând sufixul -ste.

zwanzigste – al douăzecilea

einundzwanzigste – al douăzeci și unulea

etc.
Numeralul fracționar

Numeralul fracționar se formează din numeralul ordinal la care se adaugă sufixul -L.

drittel – o treime

viertel – un sfert

Excepție fac :

Hälfte – o jumătate (substantiv)

halb – jumătate (adjectiv)

anderthalb – unul si jumătate (adjectiv)
Numeralul de repetiție

Se formează tot din numeralul cardinal ( număr) si se adaugă sufixul -mal. 

Răspunde la întrebarea Wie oft …? (De câte ori / Cât de des?)

Ich habe das Buch zweimal gelesen. (Am citit cartea de două ori.)

Er isst einmal. (El mănâncă o dată.)

Dacă răspunde la întrebarea: Das wievielte Mal?(a câta oara)  Zum wievielten Mal?(Pentru a câta oară), atunci se formează din numeralul ordinal, la care se adaugă sufixul -mal.

ex:

Ich bin zum ersten Mal mit dem Zug gefahren. (Am călătorit pentru prima oară cu trenul).