Cele mai folosite conjunctii in limba germana!

Acestea sunt cele mai des folosite conjunctii in limba germana si traducerea lor!Conjunctii coordonatoare

aber – insă, dar

auch – și, de asemenea

denn – căci

oder – sau, ori

sondern – ci

und – și

außerdem – în plus, in afară de aceasta

dann – pe urmă , apoi

darum – de aceea

dennoch – totusi

deshalb – de aceea

sonst – de altfel

trotzdem – cu toate acestea, totuși

 

Conjunctii subordonatoare

als – ca, decât

bevor – înainte de a

nachdem – după ce

wenn – când, dacă

ohne dass – fără ca să

wie – cum

ob – dacă

obwohl, obschon, obgleich – deși

trotzdem – cu toate că

weil – pentru că

damit – ca să

dass – că