Cazul Nominativ

Cazul Nominativ

Cazul Nominativ este cazul de bază al substantivelor, adjectivelor și pronumelor. El este folosit, de cele mai multe ori, pentru a arăta subiectul, adică persoana sau lucrul care face acțiunea.Subiectul ne arată cum trebuie conjugat verbul. Întrebarea pentru Nominativ este „Wer? – Cine?” Sau „Was? – Ce?”.

Declinarea articolelor în Nominativ.

Articol hotărât

Articol nehotărât

Masculin

der Mann – bărbatul

Masculin

ein Mann – un bărbat

Feminin

die Frau – femeia

Feminin

eine Frau – o femeie

Neutru

das Kind – copilul

Neutru

ein Kind – un copil

Plural

die Eltern – părinții

Plural

– Eltern – părinți

Exemple:

Enunțuri.

Das Haus ist groß.

Casa este mare.

Was ist groß? Das Haus.

Ce este mare?- Casa.

Markus kocht einen Eintopf.

Markus gătește o tocăniță.

Wer kocht einen Eintopf? – Markus.

Cine gătește o tocăniță? Markus.

Der Fußballer schießt in der Verlängerung ein Tor.

Fotbalistul înscrie un gol în prelungiri.

Ein Bär läuft durch den Wald.

Un urs merge prin pădure.

Den Ball hat der Junge zum Geburtstag bekommen.

Mingea a primit-o băiatul de ziua lui de naștere.

Întrebări.

Hat Markus heute Geburtstag?

Are Markus astăzi ziua de naștere?

Hatte der Zug mal wieder Verspätung?

A avut trenul din nou întârziere?

Nominativul este folosit și în următoarele cazuri:

  1. Apoziție în Nominativ

(Apoziția stă întotdeauna la cazul cuvântului de referință.)

Markus, ein junger Mann, jagt einen Bären.

Markus, un bărbat tânăr, vânează un urs.

Das ist Herr Müller, der Lehrer meiner Tochter.

Acesta este domnul Müller, profesorul fiicei mele.

Markus, der Bruder von Lukas, fährt gerne mit der Bahn.

Markus, fratele lui Lukas, merge cu plăcere cu trenul.

  1. După următoarele verbe, atunci când sunt verbe principale în propoziție.

sein – a fi

werden – a deveni

bleiben – a rămâne

Du bist ein guter Schüler.

Tu ești un elev bun.

Er ist der Beste!

El este cel mai bun!

Pong bleibt das bekannteste Videospiel in der Geschichte.

Pong rămâne cel mai cunoscut joc video din istorie.

Ute wird eine gute Ärztin.

Ute devine o doctoriță bună.

  1. Adresări

Herzlich willkommen, Frau Müller.

Bine ați venit, doamna Müller.

Lieber Freund, ich schreibe dir heute … .

Dragă prieten, îți scriu astăzi… .

Komm später zu mir, Maria.

Vino mai târziu la mine, Maria.

  1. Nominativul absolut ( în afara propoziției)

Ein Zufall? Sie trafen sich jeden Tag beim Bäcker.

O întâmplare? Se întâlneau în fiecare zi la brutărie.

Die ganze Stadt stand in Flammen – ein schrecklicher Anblick.

Întregul oraș era în flăcări – o priveliște îngrozitoare.

Wir wollen Frieden schaffen, eine große Aufgabe.

Vrem să creăm pace, o sarcină mare.