Când folosim „als” și când folosim „wie”?

Comparațiile se formează folosind „als” sau „wie”. Pentru că acestea se folosesc foarte des greșit, vom învăța când se folosesc corect fiecare, și când se pot folosi împreună. Ambele cuvinte arată o relație dintre două lucruri.

„wie” arată egalitatea

„als” arată diferența

Wie este folosit atunci când printr-o comparație dorim să arătăm egalitatea ca în exemplele următoare:

Du bist genau so schön wie ich.

Tu ești la fel de frumos ca mine.

Dein Hund ist so alt wie meiner.

Câinele tău e la fel de bătrân ca al meu.

Markus hat auch so viel gelernt wie Lisa.

Markus a învățat tot atât de mult ca Lisa.

Als este folosit atunci când printr-o comparație dorim să arătăm diferența, ca în exemplele următoare:

Dein Hund ist größer als meiner.

Câinele tău e mai mare ca al meu.

Es ist gesünder, viel Wasser zu trinken, als viel Limonade.

Este mai sănătos să bem multă apă, decât multă limonadă.

Ute mag lieber Schokolade als Gummibärchen.

Ute preferă mai degrabă ciocolata, decât ursuleții de jeleu.

Folosirea lui „als” și „wie” împreună este o greșeală. Există o singură excepție în care cele două pot fi folosite corect împreună. Atunci când dorim să comparăm două propoziții, care fiecare arată egalitatea dintre două lucruri. Dacă dorim să comparăm diferențele dintre aceste propoziții, atunci „als” și „wie” apar în propoziție consecutiv, deși practic sunt folosite individual. Exemplele următoare vor clarifica puțin situația.

Dieses Insekt sieht eher aus wie eine Biene, als wie eine Wespe.

Insecta aceasta arată mai degrabă ca o albină, decât ca o viespe.

Diese Farbe sieht eher aus wie blaue Farbe, als wie grüne Farbe.

Această culoare arată mai degrabă ca o culoare albastră, decât ca o culoare verde.