Cazul substantivelor

Deși nu este specific verbului, nu putem învăța corect verbele fără să știm cazurile substantivului. Ce este un caz? Cazul arată ce funcție îndeplinește substantivul in propoziție și ce relație are cu celelalte părți de vorbire. Substantivele pot avea multiple funcții în propoziție, iar după această funcție are substantivul diferite cazuri. Limba germană are 4 cazuri (ger. Fälle sau Kasus): nominativ (Der Nominativ), acuzativ ( der Akkusativ), dativ ( der Dativ) și genitiv (Der Genitiv).

Cazul nominativ ( Der Nominativ)

Nominativul este cazul de bază al substantivului si arată subiectul, adică persoana sau lucrul care face acțiunea. Subiectul este cuvântul care ne arată cum trebuie conjugat verbul. Întrebarea pentru nominativ este „Wer – Cine?” sau „Was? – Ce?”. Articolul trebuie ajustat în funcție de caz.

Declinarea în nominativ

Articol hotărât

Articol nehotărât

Masculin

der Mann – bărbatul

Masculin

ein Mann – un bărbat

Feminin

die Frau – femeia

Feminin

eine Frau – o femeie

Neutru

das Kind – copilul

Neutru

ein Kind – un copil

Plural

die Eltern – părinții

Plural

– Eltern – părinți

Exemple:

Das Haus ist groß. – Casa este mare.

Was ist groß? – Das Haus! – Ce este mare? – Casa!

Casa este subiectul la persoana a treia singular.

Der Junge spielt Fußball. – Băiatul joacă fotbal.

Wer spielt Fußball? – Der Junge Cine joacă fotbal? Băiatul.

Copilul este subiectul la persoana a treia singular.

Cazul acuzativ ( Der Akkusativ)

Cazul acuzativ se folosește după verbe și prepoziții specifice. Este numit și obiectul direct. În general în propoziție , obiectul direct este acela cu care se face ceva, ceva care se folosește. Întrebarea pentru acuzativ este „Wen – pe cine?” sau „Was? – Ce?”.

Declinarea în acuzativ.

Articol hotărât

Articol nehotărât

Masculin

den Mann – bărbatul

Masculin

einen Mann – un bărbat

Feminin

die Frau – femeia

Feminin

eine Frau – o femeie

Neutru

das Kind – copilul

Neutru

ein Kind – un copil

Plural

die Eltern – părinții

Plural

– Eltern – părinți

Der Mann hat ein Pferd. – Bărbatul are un cal.

Was hat der Mann? – Ce are bărbatul?

Ein Pferd!Un cal!


„Notă: După verbul haben vine întotdeauna cazul acuzativ și este obiectul direct. ”

Der Junge schenkt seiner Freundin die Blumen.

Băiatul îi dăruiește prietenei sale florile.

Was schenkt der Junge? Die Blumen!

Ce dăruiește băiatul? Florile!

Florile sunt obiectul direct, sunt folosite pentru a face acțiunea!

Cazul dativ ( Der Dativ)

Ca și cazul acuzativ, cazul dativ se folosește după articole și verbe specifice. Este denumit și obiectul indirect. În propoziție, obiectul indirect este acela ( in general acuzativul) care primește ceva. Întrebarea pentru dativ este „Wem? Cui?” sau „Was – ce?”

Declinarea în dativ.

Articol hotărât

Articol nehotărât

Masculin

dem Mann – bărbatului

Masculin

einem Mann – unui bărbat

Feminin

der Frau – femeii

Feminin

einer Frau – unei femei

Neutru

dem Kind – copilului

Neutru

einem Kind – unui copil

Plural

den Eltern – părinților

Plural

– Eltern – părinților

Das Auto gehört dem Mann. Mașina ii aparține bărbatului.

Wem gehört das Auto?Dem Mann! Cui îi aparține mașina?- Bărbatului!

Notă: Verbul gehören – a aparține folosește întotdeauna cazul dativ. ”

Der Junge schenkt einer Freundin die Blumen.

Băiatul dăruiește florile unei prietene.

Wem schenkt der Junge die Blumen? – Einer Freundin!

Cui îi dăruiește băiatul florile? – Unei prietene!

Prietena este obiectul indirect, ea primește florile.

Cazul genitiv (Der Genitiv)

Cazul genitiv arată aparținerea sau statutul de ocupare. Este folosit ca și celelalte cazuri după verbe, prepozitii sau adjective specifice. Substantivele masculine sau neutre primesc un „S” sau un „ES” la sfârșit. Răspunde la întrebarea „Wessen? – a, al, ai, ale cui?”

Declinarea în genitiv

Articol hotărât

Articol nehotărât

Masculin

des Mannes – al bărbatului

Masculin

eines Mannes –al unui bărbat

Feminin

der Frau – a femeii

Feminin

einer Frau – a unei femei

Neutru

des Kindes – a copilului

Neutru

eines Kindes – a unui copil

Plural

der Eltern – a părinților

Plural

– Eltern – părinți

Das Pferd des Bauers ist weiß. Calul țăranului este alb.

Wessen Pferd ist weiß? Des Bauers! Al cui cal este alb? – Al țăranului!

Concluzii:

  • Cazul Nominativ este subiectul! „Wer – Cine?” sau „Was? – Ce?”

  • Cazul Acuzativ este obiectul direct! „Wen – pe cine?” sau „Was? – Ce?”.

  • Cazul Dativ este obiectul indirect! „Wem? Cui?” sau „Was – ce?”

  • Genitivul arată apartenența! „Wessen? – a, al, ai, ale cui?”