Adjectivul in limba germana

 

Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care denumește însușirile, caracteristicile unei persoane, ființe sau ale unui obiect. Adjectivul poate fi declinat și apare pe lângă substantiv, acordându-se cu acesta în gen, număr și caz. Când apare pe lângă substantiv, acesta are funcția sinctactică de atribut.

De ex: Das rote Auto ist kaputt. Mașina roșie este stricată.

Adjectivul poate apărea singur pe lângă verbele: sein, haben, bleiben, werden, finden.
De ex: Das Auto ist rot. Mașina este roșie. ( În acest caz adjectivul nu își schimbă forma.

Adjectivele pot fi simple : rot, blau, eng, laut sau compuse: schneeweisse Wäsche ( rufe albe ca zăpada), stahlharte Beton (beton tare ca otelul).

Adjectivele compuse se formează de obicei dintr-un adjectiv si un substantiv. Schneeweiss – Schnee – zăpadă, weiss – alb.

Acestea sunt alte adjective compuse și traducerea lor.

Adjective folosite ca sufixe:

 • -arm (sărac) : waldarm (sărac în păduri)
 •  -reich (bogat) : waldreich ( bogat în păduri), erfolgreich (de succes)
 • -mäßig (arată că nu se exagerează utilizarea de ceva): regelmäßig (cu regularitate, regulat), gesetzmäßig (conform legii), planmäßig (conform planului)
 • -los ( arată lipsa a ceva) : arbeitslos ( fără loc de muncă), ergebnislos ( fără rezultat), bedeutungslos (fără sens).
 • -frei (arată lipsa a ceva) : bleifrei ( fără plumb), alkoholfrei ( fără alcool)
 • -fertig (gata) : trinkfertig ( gata de băut, gata preparată),
 • -fest : kältefest (rezistent la frig)
 • -förmig ( in forma de) : Kreisförmig (in forma de cerc)
 • -voll : (plin): humorvoll ( plin de umor)
Adjective derivate care sunt formate cu sufixe si prefixe adjectivale.

 • -bar: verwendbar (folosibil). Acest adjectiv este format din verbul verwenden (a folosi ) si sufixul bar.
 • -lich : freundlich (prietenos). Acesta este format din substantivul Freund (prieten)  si sufixul lich.
 • -ig: traurig (trist).  substantivul Trauer (doliu, jale) si sufixul ig
 • -isch: Spanisch, typisch
 • -haft : ernsthaft – serios
 • -en : golden – din aur
 • un- : prefix cu care se formeaza antonime: unmöglich – imposibil

 

Provocarea de saptamana trecuta : Manchman rede ich mit mir selbst, und dann lachen wir beide. Se traduce asa: Cateodata vorbesc eu cu mine insumi, si apoi radem amandoi.

Provocarea de saptamana asta este : Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli.